حمایت مالی از 300 دانش آموز کم بضاعت

سلام مهربانان همراه ، قصد داریم در شروع ماه مهر ، دستان مهربان شما را فشرده و 300 دانش آموز کم بضاعت مالی را حمایت نماییم .

532,000 ریال

از 300,000,000 ریال

4 نفر

حامی پروژه

0.1773% پرداخت شده

سلام مهربانان همراه ، قصد داریم در شروع ماه مهر ، دستان مهربان شما را فشرده و برای 300 دانش آموز کم بضاعت مالی را حمایت نماییم . باشد که در صبحگاه رویش مدارش لبان تمامی دانش آموزان خندان باشد. میزان کمک شما مهربانان به هر میزان، بارقه ای از امید در دل کودکان این سرزمین خواهد بود