عروسک

ساناز یکی از بچه های ماست، ساناز ، نازنینم امروز درخواستش رو با دستای زیبای خودش برای ما فرستاد. ساناز می دونه اینجا باغ آرزوهاست و حتما شما آرزوی این گلهای نازنین رو با دستاتون آبیاری می کنید . ساناز یک عروسک زیبا می خواد با لباسهای زیبا چقدر خوبه شما این زیبایی رو بهش هدیه بدید.

1,500,000 ریال

از 1,500,000 ریال

1 نفر

حامی پروژه

100% پرداخت شده

ساناز یکی از  بچه های  ماست، ساناز ، نازنینم امروز درخواستش رو با دستای زیبای خودش برای ما فرستاد. ساناز می دونه اینجا باغ آرزوهاست و حتما شما  آرزوی این گلهای نازنین رو با دستاتون آبیاری می کنید . ساناز یک عروسک زیبا می خواد با لباسهای زیبا چقدر خوبه شما این زیبایی رو بهش هدیه بدید.