خرید رایانه و ثبت نام در رباتیک

ابوالفضل از فرزندان ایتام باغ آرزو ها هستند که پس از مبارزه با یک بیماری صعب العلاج تونسته بر اون چیره بشه و الان آرزو داره که به باشگاه رباتیک بره . ابوالفضل نگاهش به دستان خیریه شماست.

850,000 ریال

از 35,000,000 ریال

5 نفر

حامی پروژه

2.4286% پرداخت شده