خرید چرخ خیاطی

فاطمه عزیز ، از گلهای با استعداد باغ آرزوی ماست . فاطمه با استعداد بالاش تونسته حجم بالایی از توجه مربیان رو به خودش جلب کنه و الان به یک چرخ خیاطی برقی داره بیایید تا با هم فاطمه رو به آرزوش برسونیم.

1,100,000 ریال

از 13,000,000 ریال

5 نفر

حامی پروژه

8.4615% پرداخت شده