دوربین عکاسی

جواد عزیز ما در رشته گرافیک تحصیل می کنه . جواد در حال حاضر با مادر بزرگش زندگی می کنه و آرزو داره یه دوربین عکاسی برای کارها و حتی ثبت آرزوهاش داشته باشه. شما به اندازه وسع خودتون جواد رو به آرزوش نزدیک کنید.

1,000,000 ریال

از 20,000,000 ریال

5 نفر

حامی پروژه

5% پرداخت شده