سخنی با شما حامی عزیز

اینجا باغ آرزو های کودکان زیبای ایران است، آنها که چشمانشان هنوز امید به دستان پر خیر شما دارد. ما در اینجا آرزوی گلهای شاداب سرزمین مان را می کاریم تا دستان پر مهر شما آن را آبیاری نماید . شما نیز در برآورده کردن بخشی از این آرزوها سهیم باشید.

مبلغ مورد نیاز

20,000,000 ریال

دوربین عکاسی
دوربین عکاسی

7 نفر حمایت کردند


جواد عزیز ما در رشته گرافیک تحصیل می کنه . جواد در حال حاضر با مادر بزرگش زندگی می کنه و آرزو داره یه دوربین عکاسی برای کارها و